Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Бюро "Справки" » Централна гара Русе » Централна гара Русе - Central Railway Station Ruse
Продажба на
употребявани автомобили

Профил
Централна гара Русе - Central Railway Station Ruse
пл. Александър Стамболийски
Телефон 820222
Web страница Интернет страница


Ruse Central Railway Station looks like ...


{Снимка: shipsbg.info}

... is located at Alexander Stamboliyski Square ...


{Карта: bgmaps.com - click on the link for a map in English}

... and you may check the timetable and ticket prices by clicking on the image below


{Графика: БДЖ ЕАД}

By the way, why don't you try traveling by bus - click here to get to the Central Bus Station in Ruse
2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info