Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Образование » Образователни центрове » Научноизследователски институт по управление на регионални проекти гр. Русе
Продажба на
употребявани автомобили

Профил
Научноизследователски институт по управление на регионални проекти гр. Русе
ул. Шипка №6
срещу Кооперативният пазар
Телефон 082 507 851
Телефон 0878 596 288
E-mail
Web страница Интернет страница


Частният професионален колеж по социални дейности и сигурност – Русе, започна приема на колежани за учебната 2013-2014 година по следните специалности: Организация на охранителната дейност (професия охранител), Предприемачество и мениджмънт (професия фирмен мениджър) и Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия (професия гувернантка). Срокът на обучение е две години в задочна и дистанционна форма. В Колежа се приемат кандидати със завършено средно или висше образование, които след дипломирането си получават Свидетелство за професионална квалификация за ІV степен на професионална квалификация, EUROPASS сертификат и възможност да продължат образованието си в държавни и частни университети при преференциални условия. Колежът се намира в гр. Русе, ул. „Шипка“ №6, до Кооперативния пазар, а информация може да се получи на телефон 082/507 851 и на GSM 0878596288.

 

СА „Д.А.ЦЕНОВ” гр. Свищов и Научноизследователски институт по управление на регионални проекти гр. Русе, организират в град Русе:

 Следдипломни специализациии и краткосрочни квалификационни курсове

Дългосрочни специализации /два семестъра/ по специалностите:

§ Здравен мениджмънт;

§ Социален и здравен мениджмънт;

§ Мениджмънт на социалните услуги;

§ Управление на човешките ресурси;

§ Психология и социология в управлението;

§ Управление на проекти;

§ Финансов мениджмънт;

§ Международно търговско право и международни финанси;

§ Счетоводство и контрол (ОДИТ);

§ Финансов контрол и вътрешен одит;

        Краткосрочни курсове /един семестър/по специалностите:                        

§ Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане и финансов одит;

§ Управление на проекти;

§ Експертизи и оценка на щетите в автомобилното застраховане;

§ Застрахователен агент;

§ Застрахователен брокер;

 

        

Обучението се предлага в дистанционно-консултативна форма.

                    

        Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври 2011г.

 
 
 
ЗА КОНТАКТИ:
                               
 ТЕЛ: 082/510 510; 510 515.
e-mail: cpo@niurp.org
 

www.niurp.org

 
2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info