Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Регион » Общини и кметства » Община Ветово
Продажба на
употребявани автомобили

Профил
Община Ветово
П.К. 7080
Телефон 08161/22 53
Телефон 088/ 6 998 556
Факс номер 08161/28 71
E-mail
Web страница Интернет страница


Местоположение

По своето географско разположение община Ветово се намира в Североизточна България и граничи:
На север – с община Русе
На изток – с общините Цар Калоян и Иваново
На запад – с община Кубрат
На юг – с община Разград
В общината има развит железопътен транспорт. В най-голяма степен е развит автотранспорта. През общината преминава главен път Русе - Варна, свързващ градовете Русе, Разград и Варна. Съставните села се обслужват от четвъртокласна пътна мрежа.
Община Ветово се намира в Североизточна България, на 40 км. източно от гр. Русе. Общата площ на общината е 352 515 дка. Общинският център гр. Ветово е разположен на 37 км. от гр. Русе и 35 км. от гр. Разград.
Доброто географско разположение, както и развитата транспортна инфраструктура превръщат Община Ветово в привлекателно и перспективно място за инвестиции.
Ландшафтът в общината е равнинен, като на места се разнообразява от горски масиви: акация, дъб, бук, бор, бреза, липа. Предстои координация на дейностите по възстановяване на горските масиви с плана на РУГ - Русе за разширяване на залесените територии с предвидени в техния план насаждения.
На територията на Общината има 7 населени места, 3 града и 4 села. Градовете са съответно: Ветово, Глоджево и Сеново, а селата: Смирненски, Бъзън, Кривня и Писанец.

2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info