Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Бизнес справочник » Магазини » Професионална техника и инструменти » "ЕЛИНА 97" ЕООД
Продажба на
употребявани автомобили

Профил
"ЕЛИНА 97" ЕООД
"ЕЛИНА 97" ЕООД

ул. "Мостова" №11
Телефон 0896 893 444
Телефон 082 832 337
E-mail


Елина-97 ЕООД извършва своята дейност в съответствие с норамтивната уредба на Република България и притежава всички необходими лицензи и разрешителни.

Дейности:
 • Противопожарно обследване на обекти и изготвяне на досие по ПБЗН
 • Доставка на уреди и средства за първоначално пожарогасене
 • Сервиз и проверка на средства за първоначално пожарогасене
 • Изграждане и обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни и евакуационни инсталации
 • Проектиране и изграждане на евакуацианно осветление
 • Изработване на евакуационни схеми
 • Изготвяне на авариен план
 • Обучение и проиграване на аварийни ситуации
 • Изготвяне на Досие по Здраве и безопасност при работа
 • Обучения на длъжностни лица, лица, определени да ръководят производствените процеси, лица, определени да извършват инструктажите във фирмите
 • Обучения (първоначално и ежегодно) на членовете на комитети (групи) по условия на труд
 • Доставка на знаци и табели
 • Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло
 • Координация по безопасност и здраве в строително-монтажните работи
 • Проектиране и поддържане на ел. инсталации
 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • Обучение и изпит на квалификационна група по електробезопасност.
Предлага се еднократно и абонаментно обслужване, със сключване на Договор.

Фирмата разполага с квалифициран персонал, притежаващ необходимите сертификати и дипломи, оборудвани учебни кабинети, сервизна база, собствен транспорт.

Бизнесът е Ваш - осигурете си гаранция и сигурност с нас! Очакваме Ви!


Работно време


Понеделник - Петък 8.30 - 17.30 ч.
Събота - 9.00 - 13.00 ч.

Местоположение на офиса
2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info