Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Икономика » Обявени свободни работни места в област Русе към 16 март
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Обявени свободни работни места в област Русе към 16 март

13 Март 2009 18:11:02

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле и Иваново/

1 зидаро-кофражист, средно/основно професионално обр., стаж
1 началник на цех, висше ИТ обр. - корабостроене
1 продавач консултант на шивашки материали, средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит
4 охранители – невъоръжена охрана, средно обр.
1 финансов контрольор, висше икономическо обр., непълно работно време
1 учител по ветеринарно-медицински дисциплини, висше обр. по специалността, стаж, непълен норматив
1 тракторист комбайнер, средно/основно професионално обр.
1 ръководител на цех “Печатница”, средно/висше ИТ обр., стаж 5 години
1 машинист на офсетова машина, средно техническо обр.
1 експерт по човешки ресурси, висше икономическо/юридическо обр., 3 години професионален стаж, компютърни умения
2 работници по поддръжка в училище, средно обр.
1 експерт по застрахователна дейност, висше обр., английски език, компютърни умения
2 медицинска сестра, висше обр., обща медицина
10 лични финансови съветници, средно обр.
1 медицинска сестра в лаборатория, висше/полувисше обр.
1 рентгенов лаборант, висше/полувисше обр..
10 камериери, 10 сервитьори и 10 работници в кухня, средно обр., опит /сезонна заетост в с. Кранево/
1 електромонтьор, средно техническо обр., електротехника
5 плетачки в чорапно производство, средно/основно обр., опит
5 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., опит
1 главен счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, стаж
1 редактор направление култура, образование, етноси и религии, висше обр. – хуманитарна специалност, западен език, компютърни умения, професионален стаж
1 шофьор, кат.Д+Е, средно/основно професионално обр., стаж /за Община Иваново/
1 майстор в текстилно производство, средно техническо обр.
17 сервитьори и 7 бармани, средно обр.
2 майстори сладкари, средно/основно обр.
2 готвачи и 1 работник в кухня, средно специално/основно обр.,
1 оператор на машина, средно техническо обр., стаж, подходящо за мъж
1 механик на селскостопански машини, средно специално/висше ИТ обр. /за с.Басарбово/
2 трактористи, основно/средно професионално обр. /за с.Басарбово/
2 администратори в хотел, висше икономическо обр./туризъм, западен език, компютърни умения
1 инженер конструктор, висше ИТ обр., английски език, компютърни умения, работа с AutoCAD
1 геодезист, средно техническо обр., опит
1 продавач на промишлени стоки, средно обр.
5 магазинери – цветя и дрехи, средно обр., опит
2 корабни механици, средно специално професионално обр., опит
1 старшина на шлеп, средно специално професионално обр., опит
1 строителен инженер, висше обр. – хидромелиоративно строителство, опит
3 машинни инженери, висше техническо обр., работа с програми за конструиране
3 рехабилитатори, 1 лекар физиотерапевт, 1 лекар обща медицина и 1 медицинска сестра, сезонна заеност в с.Овча могила
3 финансово-застрахователни консултанти, средно обр., опит
1 мехатроник, висше/средно обр., опит
1 енергетик, висше ИТ обр., английски или френски език, опит
1 супервайзор в производство на автомобилни части, висше ИТ обр., английски/френски език
5 оператори на поточна линия, средно техническо обр.
1 шлосери, средно/основно техническо обр., опит
1 организатор снабдяване, висше обр., компютърни умения, опит
2 монтажници в мебелно производство, средно/основно обр., опит
2 оператори на машина за кантослепване, средно/основно обр.., опит
1 лекар, висше медицинско обр., компютърни умения, може и без стаж
10 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност, стаж
20 корпусници, средно техническо обр., правоспособност за заварчик, стаж
10 корабни тръбари, средно професионално обр., правоспособност за заварчик, стаж
2 инженери конструктори, висше обр. – корабостроене, английски език, компютърни умения – работи се със системи за проектиране, опит
3 гладачи на преса в чорапно производство, средно/основно обр.
1 бригадир в шевно производство, средно/основно обр., опит
104 шивачки на облекла, основно/средно обр.
5 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит
1 шивач на кожени изделия, основно обр. и опит

¨ Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:
1 барман – средно обр.; 1 стъклар - средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 оператори на шевна машина – средно/основно обр. /по чл.51 от ЗНЗ - работа на непълно работно време/
1 барман – средно или по-ниско обр.; /по чл. 53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
4 оператори на шевна машина – средно/основно обр. /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/
3 оператори на шевна машина – основно обр. /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 медицинска сестра – полувисше/висше обр. по специалността /за дома “Св.Петка” в с.Могилино/
1 психолог, висше обр. – психология, компютърна грамотност, работа в екип с деца с увреждания, работа 7 часа /за дома “Св.Петка” в с.Могилино/
1 рехабилитатор, висше обр. по специалността, компютърна грамотност, работа в екип с деца с увреждания /за дома “Св.Петка” в с.Могилино/

***За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Източник: Д РСЗ - Русе


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 20 Април 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...