Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » "Ратер" иска под наем зала за тренировки по кикбокс в Русе
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

"Ратер" иска под наем зала за тренировки по кикбокс в Русе

05 Февруари 2009 10:59:34

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Общинско предприятие „Спортни имоти” стопанисва 339 000 кв.м. открити, 17 117 кв.м. закрити спортни и административно – помощни площи в това число и СК „Локомотив”. С постъпилите в общинския бюджет средства от наеми се покриват разходите за консумативи – ел. енергия, вода, отопление, текущи ремонти и възстановителни дейности на общинската спортна база. В Община Русе е постъпила молба от Димитър Турлаков, председател на СК „РАТЕР”, отнасяща се до предоставяне срещу заплащане на спортна зала намираща се в СК „Локомотив”, за тренировки по кикбокс, като необходимите ремонтни дейности са за сметка на клуба. Общински съвет - Русе следва да реши дали да даде съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот, както следва:

СК „Локомотив” - Спортна зала № 3 с площ 80 кв.м. с начална наемна цена 6 лв., определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

II. Определя следните конкурсни условия за кандидатите:
1. В конкурса могат да участват юридически лица и обществени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в общ. полза, членове на Българската спортна федерация по кикбокс.
2. Ползване на обекта по предназначение – за спортно – тренировъчна дейност по кикбокс.
3. Извършване на начален текущ ремонт на стойност минимум 15 000 лева в срок до пет месеца от сключване на договора.
4. Извършване на ежегодни ремонти при възникнала необходимост, след съгласуване с ръководството на ОП „Спортни имоти”.

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 22 Май 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...