Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » 11,51% безработица в Русенска област за юли
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

11,51% безработица в Русенска област за юли

19 Август 2005 10:40:17

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Регистрираните безработни лица в четирите бюра по труда в област Русе – “Дунав” и “Здравец”-Русе, Бяла и Вятово, към края на ЮЛИ са 13 929. В сравнение с юни техният брой е намалял с 92 или с 0,6 на сто. /Справката със същия период на м.г. показва, че към края на юли 2004 г. регистрираните безработни в областта са били с 2232 повече./ Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 11,51%. Най-високо то е в община Вятово - 38,22%, следват общините Сливо поле – 25,19%, Борово - 24,49%, Две могили - 20,86%,  Ценово - 20,40%,  Бяла - 16,79%, Иваново – 16,04%, и Русе - 6,50%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 10, 95 на сто.
       По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 21%, специалисти – 18%.
       Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 59%, хората със средно образование са 34%, а висшистите - 7%.
       Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 45 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 44 години са 31%, а младежите до 29 години – 22%.
       От общо регистрираните лицата с намалена трудоспособност са 918.
       Продължително безработните лица /с престой на борсата над 1 година/ към края на юли са 7736 /със 128 по-малко от юни/ или 56% от всички регистрирани безработни в областта. Повече от две трети от тях са без специалност, също толкова - и хората с основно и по-ниско образование.
       През юли в четирите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1326 безработни лица /1078 новорегистрирани и 248 с възстановена регистрация/. Техният брой е със 170 повече в сравнение с този през юни.
Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели в област Русе са 800 /със 147 по-малко от юни/. От тях 287 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 67% са без изискване на специалност.
Постъпилите на работа през юли регистрирани безработни от областта са 568 454 по-малко от юни/. Постъпилите на работа след завършен курс са 68.
Картината на областния пазар на труда показва, че и през юли регистрираната безработица продължи да намалява, като спадът се дължи на характерните за летния период активни дейности в селското стопанство, преработващата промишленост, строителството, туризма. Първичният пазар продължава да поддържа сравнително висока сезонна заетост, а бюрата по труда устройват на работа безработни по допълнително одобрени проекти и в земеделски дейности. Новоразкритите работни места са предимно в преработващата промишленост, в сферата на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, бизнес услугите и аграрния сектор. Наблюдават се положителни промени при заетостта на младежите до 29-годишна възраст.

По равнище на безработица област Русе е на 18-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица и през юли продължават да са областите Търговище /24,01/, Монтана /21,90%/, Видин /20,24%/, Разград /18,41%/ и Шумен /18,39%/.Източник: Бюро по труда - Русе


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 21 Март 2019 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...