Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Икономика » Отново определят условия за конкурси при отдаване на междуселищни линии за превоз на пътници в Русенско
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Отново определят условия за конкурси при отдаване на междуселищни линии за превоз на пътници в Русенско

29 Април 2008 17:31:03

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Разпределението на линиите от Областната транспортна схема, съгласно изискванията на чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на МТС се извършва чрез конкурс, за провеждането на който решение взема съответния Общински съвет. Това изискване се прилага както за превозите по нови линии или курсове, така и за превозите, за които сключените договори са изтекли или прекратени по съответния ред.


Предстои изтичане срока на договорите за превоз по следните направления:
1. Русе – Червен с часове на тръгване от Русе – 06,50; 11,00; 14,30; 18,00 ч. и от Червен – 05,00; 08,40; 13,00; 16,00 ч.;
2. Русе – Мечка, І-во делнично разписание, с часове на тръгване от Русе – 05,25; 07,25; 11,00; 13,15; 15,30; 18,00 ч. и от Мечка – 04,20; 06,25; 08,20; 12,15; 14,30; 16,30 ч.;
3. Русе – Мечка, ІІ-ро делнично разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,20; 09,30; 14,00; 16,15; 19,00; 22,30 ч. и от Мечка – 05,30; 07,50; 10,30; 15,00; 18,00; 20,00 ч.;
4. Русе – Мечка, празнично разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,10; 07,40; 10,00; 11,30; 14,00; 16,30; 19,00; 22,10 ч. и от Мечка – 05,00; 06,50; 09,10; 10,45; 12,30; 15,00; 17,45 /от Стълпище/; 20,00 ч;
5. Русе – Тръстеник, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 11,00; 16,00; 18,00; 20,00 ч. и от Тръстеник – 07,30; 12,00; 17,00; 19,00 ч.;
6. Русе – Тръстеник, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15 и 17,00 ч. и от Тръстеник – 06,20 и 15,00 ч.;
7. Русе – Красен, с часове на тръгване от Русе – 07,10; 13,30; 17,30 ч. и от Красен – 06,15; 11,15; 16,30 ч.;
8. Русе – Щръклево, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 05,00; 06,30; 12,15; 14,30; 17,00; 19,00 ч. и от Щръклево – 05,45; 07,10; 13,30; 15,45; 18,00; 20,30 ч.;
9. Русе – Щръклево, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15; 10,30; 13,15; 15,15; 17,15; 20,00 ч. и от Щръклево – 06,10; 08,20; 11,55; 14,25; 16,25; 18,20 ч.;
10. Русе – Щръклево, ІІІ-то разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,00 и 17,30 ч. и от Щръклево – 06,55 и 19,00 ч.;
11. Русе – Писанец, делнично и празнично разписания, с часове на тръгване от Русе – 06,15; 12,15; 18,00 /празник: 07,45; 12,15; 18,00 ч./ и от Писанец – 07,15; 13,30; 19,00 /празник: 10,00; 13,30; 19,00 ч./;
12. Русе – Кацелово, с часове на тръгване от Русе – 18,00 ч. и от Кацелово – 07,45 ч., в празнични дни с допълнителен курс на 09,30ч от Русе и 11,45 ч. от Кацелово;
13. Русе – Баниска – Помен, с часове на тръгване от Русе – 17,30 ч. и 13,00 ч., от Баниска – 06,10 ч., от Помен – 14,55 ч., обиколен курс от Русе – 08,05 ч. и от Помен през с. Могилино – 09,50 ч.;
14. Русе – Г. Абланово – Батин, с часове на тръгване от Русе – 07,30; 13,30 и 17,45 ч. и от Батин – 05,45; 09,00 и 16,00 ч.;
15. Русе – Смирненски /Глоджево/, с часове на тръгване от Русе – 12,45 и 17,20 ч. и от Смирнески – 05,45 и 15,30 ч.;
16. Русе – Юделник, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,35; 11,30; 14,15; 18,10; 20,30 ч. и от Юделник – 05,30; 07,40; 12,45; 15,30; 19,00 ч.;
17. Русе – Юделник, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 08,00 и 19,00 ч. и от Юделник – 06,30 и 17,30 ч.;
18. Русе – Бъзън, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,55; 14,30; 17,00 ч. и от Бъзън – 07,00; 08,45; 16,15 ч.;
19. Русе – Бъзън, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 11,00 ч. и от Бъзън – 13,00 ч.
За възлагането на тези разписания е необходимо да бъде проведен конкурс по реда на Наредба № 2 на МТС.


Съгласно изискванията на чл. 18, ал. 1 от Наредбата, общинските съвети определят линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Спазвайки разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” броя на тези курсове трябва да е 35% от общия брой курсове. За цитираните по-горе направления, от общия брой курсове – 140, относителния дял на курсовете, изпълнявани с такива автобуси трябва да бъде 49 /четиридесет и девет/ броя.
Кметът предлага на Общинския съвет в Русе да вземе решение и определи:

- за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица курсовете на следните маршрутни разписания:
1. Русе – Мечка, ІІ-ро делнично разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,20; 09,30; 14,00; 16,15; 19,00; 22,30 ч. и от Мечка – 05,30; 07,50; 10,30; 15,00; 18,00; 20,00 ч.;
2. Русе – Тръстеник, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15 и 17,00 ч. и от Тръстеник – 06,20 и 15,00 ч.;
3. Русе – Щръклево, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 05,00; 06,30; 12,15; 14,30; 17,00; 19,00 ч. и от Щръклево – 05,45; 07,10; 13,30; 15,45; 18,00; 20,30 ч.;
4. Русе – Писанец, делнично и празнично разписания, с часове на тръгване от Русе – 06,15; 12,15; 18,00 /празник: 07,45; 12,15; 18,00 ч./ и от Писанец – 07,15; 13,30; 19,00 /празник: 10,00; 13,30; 19,00 ч./;
5. Русе – Смирненски /Глоджево/, с часове на тръгване от Русе – 12,45 и 17,20 ч. и от Смирнески – 05,45 и 15,30 ч.;
6. Русе – Юделник, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,36; 11,30; 14,15; 18,10; 20,30 ч. и от Юделник – 05,30; 07,40; 12,45; 15,30; 19,00 ч.;
7. Русе – Бъзън, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 11,00 ч. и от Бъзън – 13,00 ч.

Предстои вземане решение за възлагане на превозите и делегиране изпълнението на функциите относно провеждането на конкурса за обществен превоз на пътници на кмета на Община Русе.

Утвърждават се и изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства. /б. р. изискванията са ориентировъчни и непълни!/
Необходимият парк за обслужване на едно маршрутно разписание е 1 автобус и 1 резерва. При участие за по-вече маршрутни разписания, необходимия парк е по един автобус за всяко разписание и следните резерви:
4.1. до три разписания /включително/ - една резерва;
4.2. от четири до седем разписания /включително/ - две резерви;
4.3. от осем нагоре – три резерви;

Автобусите следва да бъдат:

Всички класове от категория М1, съгласно чл. 37, т. 3, буква „а” от Наредба № 2/2002 год на МТС за направленията: Русе – Мечка, Русе – Тръстеник, Русе – Красен, Русе – Щръклево, Русе – Писанец, Русе – Юделник и Русе – Бъзън;
5.2. С класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС за направленията: Русе – Червен, Русе – Кацелово, Русе – Баниска – Помен, Русе – Горно Абланово – Батин и Русе – Смирненски - Глоджево;

За превоз на трудноподвижни лица съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” от Наредба № 2 на МТС за маршрутни разписания: Русе – Мечка, ІІ-ро делнично разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,20; 09,30; 14,00; 16,15; 19,00; 22,30 ч. и от Мечка – 05,30; 07,50; 10,30; 15,00; 18,00; 20,00 ч.; Русе – Тръстеник, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15 и 17,00 ч. и от Тръстеник – 06,20 и 15,00 ч.; Русе – Щръклево, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 05,00; 06,30; 12,15; 14,30; 17,00; 19,00 ч. и от Щръклево – 05,45; 07,10; 13,30; 15,45; 18,00; 20,30 ч.; Русе – Писанец, делнично и празнично разписания, с часове на тръгване от Русе – 06,15; 12,15; 18,00 /празник: 07,45; 12,15; 18,00 ч./ и от Писанец – 07,15; 13,30; 19,00 /празник: 10,00; 13,30; 19,00 ч./; Русе – Смирненски /Глоджево/, с часове на тръгване от Русе – 12,45 и 17,20 ч. и от Смирнески – 05,45 и 15,30 ч.; Русе – Юделник, І-во разписание, с часове на тръгване от Русе – 06,36; 11,30; 14,15; 18,10; 20,30 ч. и от Юделник – 05,30; 07,40; 12,45; 15,30; 19,00 ч.; Русе – Бъзън, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 11,00 ч. и от Бъзън – 13,00 ч.

В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, разписанията, определени за този вид превоз ще бъдат възложени за изпълнение на класиралите се за тях кандидати, със задължение за осигуряване на такъв парк, съгласно приложения проекто-договор. Представените превозни средства следва да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.

Утвърждават се следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;

Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите. Изправност на уредбата за отопление и вентилация носи 1 точка, а  наличие на климатик – 3 точки. Най – ниската оферирана цена до крайния пункт се приема за базисна и получава 10 точки. Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС. Цената се посочва в абсолютна сума от началня до крайния пункт.

Предложените социални облекчения се оценяват всяко с 0,1 точка  Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава 5 точки.

5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация от 0 до 2 години носи 30 точки;. над 2 до 5 години – 20 точки; над 5 до 10 години – 10 точки; над 10 години – не получава точки. Наличието у кандидата на съдебна регистрация в РОС – седалище в Община Русе носи 1 точка. Наличието на гараж на територията на Община Русе бил той собствен или нает дава 2 точки. Професионален опит в обществен превоз на пътници на кандидатите дава:
8.1. над 5 години – 7 точки;
8.2. от 3 до 5 години – 4 точки;
8.3. до 3 години – 2 точки;

Комисия за провеждане на конкурса в състав 14 члена също ще бъде излъчена.Източник: ОбС - Русе и RI


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 20 Април 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...