Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Икономика » През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 518
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 518

29 Декември 2016 14:20:52

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 518, което надвишава броят на започналите работа през същия месец на м.г. с 37. От тях без квалификация са 158, с работническа професия са 160, а специалистите със средно специално и висше образование - 200. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 123. Заетост е осигурена на 94 продължително безработни, както и на 31 безработни с намалена трудоспособност от областта. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 282 безработни (в сравнение със същия месец на м.г. броят им е с 58 повече). С посредничеството на ДБТ други 121 безработни русенци са наети по мерки и програми за заетост през ноември.
Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 478, което е със 175 места повече отколкото през същия месец на м.г. През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 325 места в бюрата по труда (със 113 повече в сравнение с ноември м.г.). Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (260), търговията (33), административните и спомагателните дейности (19), селското стопанство (18), образованието (16), строителството (7). По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през ноември са заявени 41 работни места – повечето от тях по ОПРЧР и браншови програми (по чл.31 на ЗНЗ). По насърчителни мерки за заетост в бюрата по труда работодатели от областта са обявили общо 112 работни места. Към края на ноември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6711. Като търсещи работа лица са регистрирани и 503 заети, 147 учащи и 493 пенсионери.
Равнището на безработица за област Русе, е 6,5%, колкото и през предходния месец. /В сравнение с ноември 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,7 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за ноември 2016 г. е 7,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011. • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 31,1% /1266 безработни лица/, следват общините Ценово – 25,8% /458/, Борово - 23,0% /356/, Две могили - 19,3% /656/, Бяла – 15,3% /735/, Сливо поле – 10,9% /370/, Иваново - 8,6% /247/, и най-ниско в община Русе – 3,2% /2623/. Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 2678 от всички регистрирани безработни в областта. Около 57% от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 54%. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 48%, с работнически професии – 31%, специалисти – 21%. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 41%, хората със средно образование са 46%, а висшистите – 13%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 453.

Източник: Д РСЗ - Русе


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 22 Септември 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...