Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Икономика » През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 329
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 329

28 Декември 2016 13:11:45

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 329, което надвишава броят на започналите работа през същия месец на м.г с 15. Започналите работа безработни с работническа професия са 85, специалистите са 166, а тези без професия - 78. От всички устроени на работа 199 са жени, а 86 са младежи, постъпилите на работа безработни с увреждания - 20, висшистите са 119 /36%/ и продължително безработните 29. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 262 души. На първичния трудов пазар са наети 211 души, с 57 повече от ноември 2015 г., а по програми, мерки и схеми за заетост - 51. Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 434. Тенденцията за увеличено търсене на работна сила се запазва и през този месец. На първичния трудов пазар са обявени 366 свободни работни места. През ноември от частния сектор са обявени 259 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост /252/, търговията /32/, административните и спомагателните дейности /15/, образованието /13/ и др. Като най-търсени могат да се посочат следните професии: чистач-хигиенист, продавач на хранителни стоки, машинен оператор в промишлеността, работник в производство на метални конструкции, зареждач в промишлено производство, опаковач, стъклар, гладач, шивач, шлосер, монтажник на метални конструкции, стругар, заварчик, учител, общи работници в производството и др. На субсидирания трудов пазар в община Русе са обявени общо 68 свободни работни места, като през ноември бяха обявени 7 СРМ по национални програми за заетост, 4 по браншови програми, 18 по схеми на ОПРЧР и 39 – по насърчителни мерки за заетост. Входящият поток безработни през ноември възлиза на 588 души /572 новорегистрирани и 16 с възстановена регистрация/. Изходящият поток от безработни лица се състои от 537 души /с 30 по-малко от предходния месец/. В края на ноември броят на регистрираните безработни в община Русе бележи леко увеличение, което е характерно за последните месеци на годината, и те са 2623, с 51 повече отколкото през предходния месец, но спрямо ноември 2015 г. са със 880 по-малко. Равнището на безработица в края на ноември за община Русе се запазва и е 3.2% , като е с 4.7 процентни пункта под това за страната. За ноември равнището на регистрираната безработица за страната е без промяна -7.9% . Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ към края на ноември са 443, със 17 по-малко спрямо октомври. По професионален признак регистрираните безработни са: специалисти - 42%, без специалност - 31%, и с работнически професии - 27%. Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през ноември не се рзличава съществено от предходните месеци на годината, като преобладават тези със средно образование – 1336 /51%/, хората с висше образование намаляват и са 724 /28%/, а тези с основно и по-ниско образование - са 563 /21%/. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 1025 /39%/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи е 350 /с 189 по-малко спрямо м.ноември 2015 г./, относителния им дял е - 13.3%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 274.

Източник: Д РСЗ - Русе


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 24 Септември 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...