Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Общински съветник предлага проф. Петър Иванов да стане "Почетен гражданин на Русе"
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Общински съветник предлага проф. Петър Иванов да стане "Почетен гражданин на Русе"

07 Февруари 2014 09:15:31

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

На 31.01.2013 г. до председателите на групи общински съветници беше изпратено предложение за удостояване на проф. д-р Петър Иванов със званието „Почетен гражданин на гр.Русе”. Предложението е от Управителния съвет на Русенско младежко сдружение. С него ръководството на организацията изтъква приноса на проф. д-р Петър Иванов за нашия град и застава зад номинацията му.
Проф. д-р Петър Иванов е роден на 5 юли 1946 г. в гр. Русе. Средно образование завършва в родния си град. Служи две години в казармата и после следва в Икономическия университет в София. Завършва през 1971 г. и се връща в Русе, където живее и досега. Работи в различни области като проектант, систем-организатор, началник на отдел „Култура” в Община Русе, зам.-председател на Общинския съвет за култура, главен редактор на единствения тогава ежедневен вестник в Русе и др.
Той става университетски преподавател и чрез спечелени конкурси преминава през всички университетски равнища – от главен асистент до професор. Защитава докторска дисертация през 1983 г. в областта на социалната психология в Института по социология към БАН и получава научната степен „доктор”. Хабилитира се през 1990 г. като доцент по социална психология, а впоследствие и като професор по социална психология. Работи дълги години в сферата на висшето образование в България. В няколко български университети е бил ръководител на катедра и декан. Проф. д-р Петър Иванов създава заедно със свои колеги и е пръв ръководител на катедри по психология във Великотърновския университет „Св. св Кирил и Методий” и във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.
Участвал е в създаването на Факултета по бизнес и мениджмънт в Русенския университет „Ангел Кънчев” и преподава там в първите години от основаването му шест учебни дисциплини. Преподавал е няколко дисциплини и в катедрите „Промишлен дизайн” и „Европеистика”, като е помогнал за тяхното развитие още от основаването им.
Инициатор и ръководител е на националните „Патриотични семинари” – единствени по рода си в България, които вече пет години се провеждат периодично в Русе по най-актуални социално-политически теми и събират известни учени от България и от чужбина.
Заместник-председател е на Центъра за демографска политика. Бил е директор на Европейски център за продължаващо обучение (LLL) и др. От дълги години е в Надзорния съвет на Националната агенция за помирение и арбитраж в София, като представител на Съюза на предприемачите. Бил е колумнист на в-к „Репортер”, пише за много централни вестници и др.
Има публикувани изключително много научни трудове: тритомна „Приложна психоанализа”, тритомна „Приложна психотерапия”, двутомна „Приложна социална психология”, ръководство за справяне с вредни привички и зависимости, учебник за бързо четене, няколко книги по психопатология на посткомунизма и др. Книгата му „Read e-books faster” е издадена в САЩ и се продава в целия свят. Проф. Петър Иванов е написал и издал още няколко учебника и учебни пособия, 45 студии, много научни статии (включително в чужбина), около 200 научно-популярни публикации, много популярни книги и др. Съставител е на пет сборника “Приложна психология и социална практика” (2002 – 2006 г.) и на пет сборника за демографската катастрофа, етническите деформации, нравствената деградация (2010 – 2014 г.) и др.
Проф. д-р Петър Иванов е автор и съставител на редица книги и албуми за гр. Русе, включително книгата „Русе някога” (1983 г.), няколко албума „Русе”, издание за русенските художници и др.
Като ръководител на отдел „Култура” в Община Русе той е един от хората, спомогнали за развитието на художествената култура, включително на фестивала „Мартенски музикални дни”, на русенския джаз форум, на читалищното дело и др.
Проф. д-р Петър Иванов е участвал в много научни форуми. Бил е научен ръководител на около 30 национални и регионални социологически и социалнопсихологически изследвания и проекти.
Той е единственият учен-хуманитарист извън столицата, който е включен в Златния фонд на българската наука, наред с най-известните академици от БАН и професори от Софийския университет.
Проф. д-р Петър Иванов е един от най-авторитетните български учени, с много високи индекси на цитираност (H-индекс и G-индекс), с много голяма популярност в цяла България, което може да бъде отчетено от хрониката на различните столични и провинциални печатни и електронни медии (телевизии), информационни страници в Интернет и др. Определено е най-известният и най-публикуваният русенски учен за последните десетилетия.
Предстои Общински съвет – Русе да разгледа това предложение на общинския съветник от групата "Синя коалиция и ВМРО" - Русе Искрен Веселинов и прецени дали да удостои проф. д-р Петър Иванов Иванов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ за изключителните му заслуги в областта на хуманитарните и социалните науки, както и за активната му гражданска позиция, която способства да се променят обществените нагласи по най-болните проблеми за съвременна България-демографската катастрофа и регионализма.

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 23 Март 2019 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...