Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Национален Обучителен Cеминар за Граждански модератори по Програма „Европа за гражданите” ще се проведе и в Русе
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Национален Обучителен Cеминар за Граждански модератори по Програма „Европа за гражданите” ще се проведе и в Русе

15 Август 2013 17:53:42

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Поради изключителния интерес към информационните дни по Програма "Европа за гражданите", Европейски Граждански Ресурсен Център ще организира допълнителна среща в гр. Русе на 11 септември.
Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (Общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени:
⦁ детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и други финансови инструменти на Европейската Комисия;
⦁ разпработване на практически казуси и подготовка на проекти;
⦁ представяне на добри практики и реализирани проекти.
Обучението ще даде възможност на представителите на НПО и Общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и уменията относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”.
Очакваме вашите заявки за участие не по-късно от 04.09.2013г.
Повече информация можете да получите на тел.: 02/851 08 93, 0887 584 054
e-mail: bulgaria@ecrc-bg.com

- - -

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Национален Обучителен Cеминар за Граждански модератори
по Програма „Европа за гражданите”
гр. Русе, 11.09.2013г.

(краен срок за регистрация: 04.09.2013)

Име на организацията:
Лице за контакт:
Адрес/град:
Телефон:
Е-майл:
Вид организация:
Орган на местна власт
Неправителствена организация
Гражданска група
Организация на гражданското общество
Синдикати
Образователна институция

Сфера на дейност:
Гражданство, права и възможности на гражданите
Комуникация и Медии
Граждански интереси и политики на ЕС, гражданско участие
Демократичен живот и институционални въпроси
Образование и заетост
Интеркултурен диалог
Социално и културно развитие
Социална кохезия
Устойчиво развитие
Друго

Източник: ЕГРЦ


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 20 Април 2019 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...