Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » „Център за временно настаняване” на бул. „Тутракан“ № 20 става „Център за настаняване от семеен тип“ с капацитет 8 места от началото на юни
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

„Център за временно настаняване” на бул. „Тутракан“ № 20 става „Център за настаняване от семеен тип“ с капацитет 8 места от началото на юни

08 Април 2013 12:50:44

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

От 01.01.2009 г. с решение на Общински съвет – Русе, и заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане беше разкрита социалната услуга „Център за временно настаняване” (ЦВН) с капацитет 25 места. Услугата се предоставя от Център за психично здраве – Русе ЕООД (Психодиспансер).
С Решение № 1218, прието с протокол № 59/19.05.2011 г., Общински съвет предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане промяна на вида на услугата Център за временно настаняване в Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за възрастни с психични разстройства. По предложение на Дирекция „Социално подпомагане” е потвърдена необходимостта от разкриване на Център за настаняване от семеен тип с капацитет 15 места от общия капацитет на Центъра за временно настаняване, който е 25 места. Следва заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за откриване на услугата „Център за настаняване от семеен тип” за лица с психични разстройства, с капацитет 15 места, считано от 01.07.2011 г.
Липсата на подходящи кандидати за настаняване в ЦВН води до трайно незаемане на неговия капацитет, като в някои от месеците свободните места достигат до 10-12 бр. и това води до сезонна цикличност при запълване на капацитета.
В тази връзка Община Русе през 2012 г. внася ново предложение за намаляване на капацитета на ЦВН от 25 на 16 места. Предложението е прието с Решение № 166, прието с протокол № 9 от 19.04.2012 г. Със Заповед № РД 01-679 от 11.06.2012 г. на изпълнителния директор на АСП, считано от 01.01.2012 г., капацитетът на ЦВН е намален на 16 места. По данни на дирекция „Социално подпомагане“ средномесечната заетост на центъра през 2012 г. е 10 места.
С Решение № 222, прието с Протокол № 12 от 21.06.2012 г. на ОбС – Русе, и Заповед № РД-01-49/11.01.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, е разкрита социалната услуга „Приют за възрастни” с капацитет 60 места. Новата социална услуга задоволява напълно потребностите на бездомни лица на територията на Община Русе. В тази връзка е направена оценка за промяна вида на социалната услуга ЦВН в друг вид услуга, каквато е Център за настаняване от семеен тип.
По данни на ДСП – Русе в дирекцията, в края на 2012 г. са депозирани 76 молби за настаняване на възрастни с деменция в специализирани институции, предоставящи тези услуги. Към 31.03.2013 г. броят им е нараснал на 81. За предоставяне на социални услуги на лица с психични увреждания има заведени 46 молби. Центърът за настаняване от семеен тип за лица с психични увреждания в гр. Русе, който е с капацитет 15 места, е зает целогодишно. За ползване на социалните услуги в него към 31.03.2013 г. чакат 33 лица.
След извършен анализ на броя на чакащите лица, страдащи от психични заболявания или деменция, за ползване на социални услуги, предоставяни в специализирани институции и резидентни услуги, експертите от ДСП – Русе изразяват становище за необходимостта от трансформиране на социалната услуга Център за временно настаняване в Център за настаняване от семеен тип за лица, страдащи от деменция или психични заболявания, с висока степен на зависимост от чужда помощ и обгрижване. Предстои Общински съвет Русе да даде своето съгласие да се промени видът и капацитетът на социалната услуга от „Център за временно настаняване”, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20, на „Център за настаняване от семеен тип“ с капацитет 8 места, считано от 01.06.2013 г., като делегирана държавна дейност.

Кметът на Община Русе ще трябва да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за промяна на вида и капацитета на услугата „Център за временно настаняване”, бул. „Тутракан“ № 20, на „Център за настаняване от семеен тип“, с капацитет 8 места, считано от 01.06.2013 г., като делегирана държавна дейност.

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 24 Май 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...