Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Помощ
Продажба на
употребявани автомобили

Какво е RSS?

RSS (Rich Site Summary) - механизъм за обмен на новини между два сайта или межди сайт и краен потребител. Програмите, които могат автоматично да получават и показват последните новини се наричат RSS Aggregators. Това позволява от няколко канала едновременно да получавате последните новини за деня.

RuseInfo.net предлага RSS информация за всичките новини за деня.

RSS

За да можете да сложите RSS новини на Вашия сайт е необходимо да можете да стартирате server-side скрипт на сървъра си, както и да намерите или сами да си напишете скрипт който да разчита информацията на нашия RSS файл и да го визуализира на сайта Ви.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info