Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Помощ
Продажба на
употребявани автомобили

Какво е e-mail бюлетин?

E-mail бюлетина представлява ежедневно изпращане на заглавията на новините и адрес към тях. RuseInfo.net предлага бюлетин с новини изпратени в 12:00 и 18:00 часа със заглавията добавени до тези часове.

Вашите e-mail адреси няма да се предоставят или продават на трети лица. RuseInfo.net ще ги използва само за изпращане на дневния бюлетин с новини.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info